एल्युमिनियम राउन्ड बार आकारहरू

स्टकमा एल्युमिनियम राउन्ड बार एक्सट्रुजनको मृत्यु

 

image2

 

हामीले पहिले नै विकास गरेका एल्युमिनियम राउन्ड बार आकारहरू सूचीबद्ध गर्दछौं।तपाइँ तपाइँको आवश्यकता अनुसार तलको तालिकाबाट चयन गर्न सक्नुहुन्छ।यदि तपाइँ अनुकूलन आकार चाहनुहुन्छ भने, हामी तपाइँलाई पनि मद्दत गर्न सक्छौं।


एल्युमिनियम राउन्ड बार व्यास सूची - अवस्थित मर्दछ
स्तम्भ १ स्तम्भ २ स्तम्भ ३ स्तम्भ ४ स्तम्भ ५
Ø4 Ø १२ Ø२३ ४१ Ø67.5
Ø4.2 Ø१२.२ Ø २३.३ Ø41.5 Ø68
Ø4.5 Ø१२.३ Ø२३.५ Ø42 Ø68.5
Ø4.7 Ø १२.५ Ø२३.६ ४२.५ Ø69.5
Ø5 Ø१२.६ Ø24 ४३ Ø70
Ø5.1 Ø१२.७ Ø24.4 Ø43.5 Ø71.5
Ø5.2 Ø१२.९ Ø24.5 ४४ Ø72
Ø5.25 Ø१३ Ø24.7 Ø44.5 Ø73
Ø ५.३८ Ø13.2 Ø २५ ४५ Ø74.5
५.५ Ø13.3 Ø २५.२ ४५.६ Ø75
Ø5.7 Ø13.5 Ø २५.३ ४६ Ø76
Ø5.8 Ø13.6 २५.४ Ø46.5 Ø78
Ø6 Ø13.9 २५.५ Ø47 Ø79.5
Ø6.2 Ø१४ Ø २६ ४७.५ Ø80
Ø6.35 Ø14.2 Ø २६.२ Ø ४८ Ø ८१
Ø6.5 Ø14.3 Ø २६.३ Ø48.5 Ø82
Ø6.7 Ø14.5 Ø26.5 Ø48.8 Ø ८३
Ø7 Ø14.6 Ø २७ ४९ ८५
Ø7.2 Ø१५ Ø २७.५ Ø ४९.५ Ø ८७
Ø7.5 Ø15.1 Ø २७.६ Ø50 Ø ८९
Ø7.6 Ø15.2 Ø २८ Ø51 Ø90
Ø7.85 Ø15.3 Ø28.5 ५१.५ Ø91
Ø7.9 Ø15.5 Ø२९ Ø52 Ø93
Ø8 Ø15.6 Ø २९.५ ५२.५ Ø95
Ø8.1 Ø15.8 Ø २९.६५ Ø53 Ø96
Ø8.2 Ø15.9 Ø30 ५४ Ø98
Ø8.3 Ø१६ Ø30.3 ५४.५ Ø100
Ø8.5 Ø16.3 Ø30.5 ५५ Ø105
Ø8.6 Ø16.4 ३१ ५५.५ Ø110
Ø8.67 Ø16.5 Ø31.5 Ø ५६ Ø ११५
Ø8.9 Ø16.6 ३२ ५६.५ Ø120
Ø9 Ø16.8 ३२.३ Ø57 Ø120.5
Ø9.1 Ø१७ Ø३२.९ ५७.५ Ø121
Ø9.3 Ø17.2 ३३ Ø ५८ Ø125
Ø9.5 Ø17.5 ३३.५ ५८.५ Ø१२६
Ø9.75 Ø१८ ३४ ५९.४ Ø१२७
Ø9.9 Ø18.2 ३५ ५९.४६ Ø१३०
Ø10 Ø18.5 Ø35.1 Ø ५९.५ Ø१३५
Ø10.1 Ø १९ Ø35.3 Ø ५९.७ Ø140
Ø10.2 Ø १९.२ Ø35.5 Ø60 Ø145
Ø10.5 Ø १९.५ ३६ Ø60.4 Ø१५०
Ø10.6 Ø20 Ø36.2 Ø60.8 Ø155
Ø10.7 Ø20.5 Ø36.5 Ø61 Ø१६०
Ø ११ Ø20.3 ३७ Ø62 Ø165
Ø ११.१ Ø21 Ø37.5 Ø63 Ø१७०
Ø ११.२ Ø21.3 Ø ३८ Ø63.5 Ø१७५
Ø ११.३ Ø21.5 Ø38.5 Ø64 Ø१८०
Ø ११.५ Ø22 Ø ३९ Ø64.5 Ø१८५
Ø ११.६ Ø२२.२ Ø ३९.५ Ø65 Ø190
Ø ११.७ Ø २२.५ Ø40 Ø66 Ø १९५
Ø11.8 Ø२२.८ Ø40.5 Ø66.5 Ø200